INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN NABYWANIA UPRAWNIEŃ
DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
I ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
 

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, które począwszy od 2024-01-01 wprowadza w/w ustawa.

Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanych świadczeń opiekuńczych: świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wprowadza nowe świadczenie:

Świadczenie pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji.

Natomiast osoby w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadające decyzję ustalające poziom potrzeby wsparcia , o której mowa w art.6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

OGŁOSZENIE

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu sierpień 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa w dniach:

01.08.2023 r.  - w godzinach od 8:00 do 13:00

29.08.2023 r.  - w godzinach od 8:00 do 13:00

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (82-567-30-00).

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Sawinie

 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, jest uzależniony od hazardu, internetu bądź innych nałogowych zachowań, lub jesteś świadkiem bądź ofiarą przemocy. Jest miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.
Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów.

OGŁOSZENIE

 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu maj 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa w dniach:

09.05.2023 r.  - w godzinach od 12:30 do 15:30

23.05.2023 r.  - w godzinach od 12:30 do 15:30

30.05.2023 r.  - w godzinach od 12:00 do 16:00

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (82-567-30-00).

 

Informacja

 

W dniu 07.04.2023 r. (piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

czynny będzie w godzinach 7:30 - 12:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy

OGŁOSZENIE

 

          W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu kwiecień 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa  w dniach: 

04.04.2023 r. i 18.04.2023 r. w godzinach od 8:00 do 11:00.

oraz 25.04.2023 r.  w godzinach od 8:00 do 12:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 82-567-30-00).

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS

W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

W GOPS W SAWINIE.

 

W dniu 28.03.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie, ul. Chełmska 5 dyżur będzie pełnił Ekspert ZUS-u w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w doradztwa i złożyć wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ proszone są o kontakt pod numerem telefonu: (82) 567-30-00  w terminie do 27 marca 2023 r. w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku: dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer PESEL dziecka.

 

Beata Czopek

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sawinie