Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Sawinie

 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, jest uzależniony od hazardu, internetu bądź innych nałogowych zachowań, lub jesteś świadkiem bądź ofiarą przemocy. Jest miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.
Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów.

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

- Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

- Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

- Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

- Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

- Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

- Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

- Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

- Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Punkt Konsultacyjny przy ul. Rynek w Sawinie

czynny jest w każdy poniedziałek w  godz. 7.30 do 12.15.

 

Porad i konsultacji udzielają następujący specjaliści:

Małgorzata Prystupa – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (udziela porad terapeutycznych w godzinach 7.30 – 10-00)

- Leszek Siwiec- instruktor terapii uzależnień (prowadzi grupową i  indywidualną grupę wsparcia w godz.10.15 – 12.15)

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 82 567 30 00.