OGŁOSZENIE
 
          W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu marzec 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa w dniach:

07.03.2023 r. i  14.03.2023 r. w godzinach od 8:00 do 11:00.
oraz 21.03.2023 r.  w godzinach od 8:00 do 12:00.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 82-567-30-00 ).