Dodatek osłonowy

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym , oraz Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że zgodnie z ustawą wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od dnia 01. 01. 2024 r. do 30. 04. 2024 r.   

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do  dodatku osłonowego będą wydawane
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin
od  dnia 24. 01. 2024 r. pokój nr 1. oraz 5.

Wszelkie informacje o wsparciu w postaci dodatku osłonowego uzyskacie Państwo pod
nr tel. 82 567 30 00.

Dodatek osłonowy jest to świadczenie jednorazowe przelewane na konto osób spełniających kryterium dochodowe  po złożeniu wniosku do tut. GOPS.

W 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje :

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Masz dochody powyżej tych limitów?

Wartość dodatku będzie się stopniowo zmniejszała według zasady "złotówka za złotówkę"
z dolnym limitem wypłaty dodatku 20 zł.

 

W  2024 r. dodatek osłonowy wynosi :

 

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 W 2024 r. dodatek osłonowy podwyższony wynosi :

 

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Wnosek dodatek osłonowy 2024

Klauzula informacyjna