OGŁOSZENIE

 

          W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu kwiecień 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa  w dniach: 

04.04.2023 r. i 18.04.2023 r. w godzinach od 8:00 do 11:00.

oraz 25.04.2023 r.  w godzinach od 8:00 do 12:00.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 82-567-30-00).