Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie o ograniczeniu dostępności Ośrodka.

 

Szanowni Państwo


W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2,  w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Ośrodka, od dnia 28 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie w zakresie obsługi interesantów: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. W przypadku potrzeby osobistego spotkania, proszę skontaktować się telefonicznie z pracownikiem  Ośrodka w celu umówienia terminu spotkania, lub ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

Numer kontaktowy: 82 567 30 00. Proszę o umieszczanie wszelkich dokumentów w urnie wystawionej przed wejściem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie.

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 28 stycznia 2022 r. do odwołania odbywać się będzie w Punkcie Konsultacyjnym (na przystanku) przy ul. Rynek 19, 22-107 Sawin w godzinach 800-1200

 

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW            NA TERENIE OŚRODKA I PUNKTU KONSULTACYJNEGO !!!

 

Dziękuję za wyrozumiałość.

Beata Czopek
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie

 

Informujemy, że od 07.01.2022 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmujemy wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 stycznia 2022 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych należy składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( tel. (22)-560-16-00).

GOPS będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.