ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS

W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

W GOPS W SAWINIE.

 

W dniu 28.03.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie, ul. Chełmska 5 dyżur będzie pełnił Ekspert ZUS-u w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w doradztwa i złożyć wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ proszone są o kontakt pod numerem telefonu: (82) 567-30-00  w terminie do 27 marca 2023 r. w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku: dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer PESEL dziecka.

 

Beata Czopek

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sawinie