OGŁOSZENIE

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w dniu 28 luty 2023 r. w godzinach od 8:00 do 11:00.odbędzie się dyżur psychologa.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 82-567-30-00).