OGŁOSZENIE

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym przy ulicy Rynek w Sawinie w miesiącu sierpień 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa w dniach:

01.08.2023 r.  - w godzinach od 8:00 do 13:00

29.08.2023 r.  - w godzinach od 8:00 do 13:00

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (82-567-30-00).