Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie w sprawie  pomocy dla Obywateli Ukrainy.

Повідомлення керівника Комунальний центр соціальної допомоги в Савині про допомогу громадянам України.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Допомога громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz  z pomocy społecznej.

Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної допомоги.

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sawinie ul. Chutecka 12  w sali konferencyjnej na parterze budynku w godzinach od 7.30 do 15.30

Заявки на виплату одноразової грошової допомоги приймаються в муніципальному управлінні м. Савін, вул. Чутецька 12 в конференц-залі на першому поверсі корпусу з 7.30 ранку до 15.30.

Wnioski do pobrania  (Заявки на виплату скачування):

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE UA (DOC)

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE UA (PDF)

Oświadczenie dla cudzoziemca UA (DOC)

Oświadczenie dla cudzoziemca UA (PDF)

Klauzula świadczenie jednorazowe 300zł (Tłumaczenie)