Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie informuje, iż od dnia 17.02.2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sawinie ul. Chutecka 12  w sali konferencyjnej na parterze budynku.