Pomoc pracownika ZUS w zakresie składania wniosku 500+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie informuje, że w dniu 12 maja 2022 r. w godz. 9:00-13:30 w siedzibie Ośrodka będzie udzielana pomoc pracownika ZUS wraz z tłumaczem języka ukraińskiego w zakresie składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

Beata Czopek

Kierownik GOPS Sawin

Więcej informacji Rodzina 500 plus