Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 stycznia 2022 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych należy składać elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( tel. (22)-560-16-00).

GOPS będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.